Bord & Policies / Editorial board

Font:SmallMiddleLarge
Share:
Publisher:Te-Jen Lai

Editor-in-Chief:Winston W. Shen

Associate Editor:Yen Kuang Yang

Editorial Board

Cheng-Chung Chen Frank Huang-Chih Chou Hsin-Nan Lin Ru-Band Lu
For-Wey Lung Wei-Tsuen Soong Jung-Kwang Wen

Domestic Advisory Board:

Chiao-Chicy Chen Chien-Jen Chen Chu-Chang Chen Rong-Chi Chen
Vincent Chih-Hung Chen Andrew Tai-Ann Cheng Ching-Piao Chien Susan Shur-Fen Gau
San-Yuan Huang Tiao-Lai Huang Hai-Gwo Hwu Hai-Gwo Hwu
Te-Jen Lai Ming-Been Lee Mong-Liang Lu Hsien Rin
Cho-Boon Sim Kuan-Pin Su Tom Tong-Ping Su Shang-Ying Tsai
Shih-Jen Tsai Ming-Jen Yang Yung-Yi Yang Eng-Kun Yeh

Editorial Secretariat:Jer Huang

International Advisory Board:

Christer Allugander (Sweden) Sidney S. Chang (USA) Char-Nie Chen (HK) Young-Chul Chung (Korea)
Tran Van Cuon (Vietnam) David L. Dunner (USA) Rosanna Ejercito de Guzman (the Philippines) Mohamad Hussain Habil (Malaysia)
Yanling He (China) Helen Herman (Australia) Malcolm John Hopwood (Australia) Yueqin Huang (China)
Shigenobu Kanba (Japan) Samudra Kathriarachchi (Sri Lanka) Ee-Heok Kua (Singapore) Linda C. M. Lam (HK)
Tak Lam Lo (HK) Min-Soo Lee (Korea) Japhet Gesaya Fernandez de Leon (The Philippines) Keh-Ming Lin (USA)
Francisco Lopez-Munoz (Spain) Gerald A. Marguire (USA) Nalaka Mendis (Sri Lanka) Marhani Midin (Malaysia)
Win Aung Myint (Myanmar) Nor Zuraida Zaina (Malaysia) Rene Samaniego (The Philippines) Kim Savuon (Cambodia)
Pandu Setiawan (Indonesia) Naotaka Shinfuku (Japan) Masatoshi Takeda (Japan) Andi J. Tanra (Indonesia)
Luke Y. Tsai (USA) Ming-Tso Tsuang (USA) Pichet Udomratn (Thailand) Fude Yang (China)

Executive Editorial Board Members:

Ya-Mei Bai Hung-Yu Chan Yuan-Yu Chan Cheng-Chen Chang
Chia-Ming Chang Ching-Jui Chang Chih-Ken Chen Chun-Hsin Chen
Yi-Chyan Chen Chih-Chiang Chiu Ming-Shun Chung Chun-Kai Fang
Ming-Hong Hsieh Ming-Hsien Hsieh Tsuo-Hung Lan Hsien-Yuan Lane
Hsin-Chien Lee I-Hui Lee Chi-Hung Lin Chun-Yuan Lin
Jin-Jia Lin Pao-Yen Lin Jiunn-Ying Liou Ti Lu
Yu-Chih Shen Yueh-Ming Tai Mei-Chih Meg Tseng En-Nan Wang
Ying-Chieh Wang Chin-Bin Yeh Cheng-Fang Yen Yung-Chieh Yen

Multidisciplinary Advisory Board:

Sue-Huei Chen Ching-Wen Chien Piao-Yi Chiou Pesus Chou
Chong-Heng Huang Tony Szu-Hsieh Lee Shih-Ming Li Huei-Wen Angela Lo
Yi-Nuo Shih Chih-Hung Wang Mei-Ling Yeh
Editorial Committe, Taiwanese Journal of Psychiatry
9F-3, 22, Song-Jiang Rd., Taipei 104, Taiwan
Email/sop2@ms19.hinet.net │ TEL/886-2-2567-8295 │ FAX/886-2-2567-8218