Past Issues

Font:SmallMiddleLarge
Share:

Vol.15, No.4, 2001

綜說

 • 精神分裂症之生理病理學
  楊延光、葉宗烈、李怡慧
 • Pathophysiology of Schizophrenia
  Yen Kuang Yang, Tzung Lieh Yeh, I Hui Lee

Original Articles

 • Clinical Characteristics and Psychosocial Aspects of Psychiatrically Referred Abused Children and Adolescents
  Wei-En Chung, Tzuo-Wei Yeh, Liang-Yin Lin
 • Behavioral Characteristics of Offenders with Schizophrenia
  Tien-Wei Yang, Jeng-Ming Yu, Chian-Jue Kuo,Chiao-Chicy Chen, Wei-Herng Hu
 • Clinical Validity and Prevalence of the Deficit Subtype of Schizophrenia
  Tzung J. Hwang, Chih-Min Liu, Shi K. Liu, Hui-Chun Hsu, Joseph J. Cheng, Shi-Kwang Lin, Hai-Gwo Hwu
 • A Follow up Study of Soldiers with Adjustment Disorder
  Jyh-Chyang Lin, I-Shin Shiah, Lih-Jong Shen, Neng-Cheng Pan, Szu-Nian Yang

Brief Communication

 • Common Mental Disorders in Women with Cervical Carcinoma in Situ Prior to Operation
  Yi-Wen Sun, Shen-Ing Liu, Yuh-Cheng Yang, Cherng-Jye Jeng
 • Allocation of Psychiatric Service in Patients with V-code Marital Conditions
  Lien-Chien Yang, Hsiu-Chu Tung

Case Reports

 • Mania due to Brain Injury
  Shih-Chieh Hsu, Yeong-Yuh Juang, Chia-Yih Liu
 • Sudden Death Following Electroconvulsive Therapy
  Jen-Pang Wang, Shi-Kwang Lin, Chiao-Chicy Chen, Wei-Herng Hu
Editorial Committe, Taiwanese Journal of Psychiatry
9F-3, 22, Song-Jiang Rd., Taipei 104, Taiwan
Email/sop2@ms19.hinet.net │ TEL/886-2-2567-8295 │ FAX/886-2-2567-8218